4. Quản lý hồ sơ cá nhân

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình, click chọn Thông Tin Tài Khoản -> Cập Nhật Tài Khoản và bắt đầu thay đổi, chỉnh sửa nội dung của mình.

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình, click chọn Thông Tin Tài Khoản --> Cập Nhật Tài Khoản và tiến hành cập nhật thay đổi thông tin liên hệ của người đại diện.

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình, click chọn Quản Lý Thương Hiệu, chọn thương hiệu bạn muốn delete, click chọn xác nhận Xóa thương hiệu.

Bạn có thể kiểm tra tổng lượt truy cập của công ty mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản, và nhấn chọn Tổng Quan để có thể rà soát được số lượng người đã tìm kiếm và ghét thăm thông tin của công ty bạn.

Nếu bạn quyết định vô hiệu hóa tài khoản của mình, đồng nghĩa với việc tất cả những thông tin của công ty bạn sẽ không còn xuất hiện trên Vibuma nữa. Vui lòng vào Cài Đặt Tài Khoản ->  Xóa Tài Khoản -> Xóa Tài Khoản Tại Vibuma và nhấn nút xác nhận để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của bạn

Lưu ý: Để khôi phục lại tài khoản, bạn cần phải liên hệ chúng tôi tại đây