1. Tin Tưởng & An Toàn

Ngoài người quản trị Vibuma hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của website Vibuma ra, quý khách là người duy nhất được quyền truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của quý khách được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. 

Chúng tôi khuyên quý khách không để lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của quý khách qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, quý khách có thể đăng xuất ngay khi sử dụng xong website Vibuma. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của quý khách nếu quý khách sử dụng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi những nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào trên Internet có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối 100%. Do vậy, mặc dù nỗ lực hết sức trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng, Vibuma có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin mà quý khách chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và quý khách phải tự chịu rủi ro. Vì vậy ngay khi Vibuma nhận được thông tin quý khách gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo mật thông tin an toàn trên hệ thống của Vibuma.