Knowledge Base

Tại đây bạn có thể tìm được các tài liệu kỹ thuật về sản phẩm hoặc vật liệu xây dựng. “Fact sheet” bao gồm những thông tin cơ bản. “Download” chứa file pdf có thể tải về. 

Knowledge Base

 • TCVN
  Tiêu chuẩn Việt Nam
 • ASTM International
  Tiêu chuẩn quốc tế
 • AS/NZ
  Tiêu chuẩn Úc / New Zealand
 • JIS
  Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản
 • BS
  Tiêu chuẩn Anh
 • EN
  Tiêu chuẩn Châu Âu
 • DIN
  Viện tiêu chuẩn Đức
 • ANSI
  Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ
 • Green Label Plus
  Tiêu chuẩn thí nghiệm đánh giá hàm lượng VOCs