Công Ty Cổ Phần Koipa Việt Nam

Chúng tôi là thư viện trực tuyến về vật liệu xây dựng. Nếu có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất/đại lý.

Địa chỉ: Sarimi Apartment A1. Unit 09, 74 Nguyen Co Thach, Thu Duc City

Hotline: +84 903 637 937

Điện thoại: +84 903 637 937

Fax: +84 28 3915 3387

Email: info@vibuma.com

Website: https://vibuma.com/