THĂNG LONG_Phòng Cháy Chữa Cháy

THĂNG LONG

Liên hệ: Admin

 0935 720 219

Công ty thiết bị phòng cháy và chữa cháy Thăng Long được thành lập vào đầu năm 1999 theo giấy phép thành lập doanh nghiệp số: 0335 - ĐN -GP/TLDN ngày 06 tháng 02 năm 1999 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 070274 cấp ngày: 10/03/1999. Thay đổi lần thứ 6, ngày 26/08/2008. Với các chức năng sau: Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các hệ thống: chữa cháy, báo cháy, báo trộm,...
Công ty thiết bị phòng cháy và chữa cháy Thăng Long được thành lập vào đầu năm 1999 theo giấy phép thành lập doanh nghiệp số: 0335 - ĐN -GP/TLDN ngày 06 tháng 02 năm 1999 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 070274 cấp ngày: 10/03/1999. Thay đổi lần thứ 6, ngày 26/08/2008. Với các chức năng sau:
Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các hệ thống: chữa cháy, báo cháy, báo trộm, camera quan sát, chống sét.
Website

THĂNG LONG

Năm thành lập: 2013

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

 0935 720 219

ĐẶNG GIA BẢO_Phòng Cháy Chữa Cháy

ĐẶNG GIA BẢO

Liên hệ: Admin

0909 822 766

Công ty PCCC Đặng Gia Bảo là một công ty chuyên thực hiện các giải pháp về thiết kế, thẩm duyệt, thiết bị và thi công hệ thống PCCC cho các công trình, góp phần giảm giá thành xây dựng đến mức thấp nhất mà vẫn phù hợp tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam và Quốc tế. Các công trình do công ty pccc Đặng Gia Bảo thực hiện được bảo hành, bảo trì dài hạn, mang lại sự yên tâm và tin cậy trong...
Công ty PCCC Đặng Gia Bảo là một công ty chuyên thực hiện các giải pháp về thiết kế, thẩm duyệt, thiết bị và thi công hệ thống PCCC cho các công trình, góp phần giảm giá thành xây dựng đến mức thấp nhất mà vẫn phù hợp tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam và Quốc tế. Các công trình do công ty pccc Đặng Gia Bảo thực hiện được bảo hành, bảo trì dài hạn, mang lại sự yên tâm và tin cậy trong suốt quá trình sử dụng.
Website

ĐẶNG GIA BẢO

Năm thành lập: 2009

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

0909 822 766