3. Mật Mã & Bảo Mật

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu của mình bằng cách thực hiện những bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào trang Log In
  2. Click chọn Quên Mật Khẩu
  3. Kiểm tra email bạn dùng để đăng ký tài khoản và click chọn đường dẫn được cung cấp trong email để thiết lập lại mật khẩu của mình.

Bạn có thể thay đổi mật mã của mình bằng các thực hiện những bước sau.

  1. Vào trang Đăng Nhập
  2. Đăng nhập với email và mật mã hiện tại của bạn
  3. Click chọn Cài Đặt ở góc phải màn hình
  4. Click Thay Đổi Mật Mã, làm theo những bước hướng dẫn và Lưu lại sau khi bạn hoàn tất thiết lập mật mã mới