2. Quy Chế Hoạt Động

Vibuma.com là Sàn Giao dịch thương mại điện cho phép thương nhân tổ chức tạo gian hàng để đăng thông tin sản phẩm/thương hiệu trực tuyến. Vibuma.com  được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm kiếm thông tin trực tuyến về các loại vật liệu xây dựng, nội thất, ngoại thất tại thị trường Việt Nam.

Sứ mệnh mà Vibuma.com  hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là kho dữ liệu khổng lồ những thông tin về các loại vật liệu xây dựng và các nhà cung cấp về vật liệu xây dựng, là cầu nối thương mại giữa Nhà cung cấp và người mua, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Sàn giao dịch điện tử Vibuma.com  do Công Ty Cổ phần Koipa Việt Nam (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vibuma.com  chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Vibuma.com  và các bên liên quan cung cấp.

            Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu sản phẩm/thương hiệu, thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Vibuma.com .

            Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Vibuma.com  tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

            Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vibuma.com  phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

            Hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Vibuma.com  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

            Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

            Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  do Công Ty Cổ phần Koipa Việt Nam phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Vibuma.com  (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com”).

            Định nghĩa chung:

            Nhà cung cấp, đối tác, nhà cung cấp: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vibuma.com  bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm, đăng quảng cáo, giới thiệu về công ty.

            Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên Vibuma.com .

            Thành viên: bao gồm cả Nhà cung cấp lẫn người mua.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Vibuma.com  là thương nhân, tổ chức, cá nhân

- Thành viên  đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Vibuma.com  chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com .

            Khi bạn đăng ký là thành viên của Vibuma.com, thành viên hiểu rằng:

- Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

- Thành viên có thể tìm kiếm sản phẩm/thương hiệu/nhà cung cấp theo thông tin của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.

            Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Vibuma.com.

a. Quy trình dành cho nhà cung cấp

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản để trở thành thành viên

 • Vào trang chủ Vibuma.com  để đăng ký tài khoản

 • Điền đầy đủ thông tin “Họ Tên” , “Email (sẽ là tên tài khoản) “ và “mật khẩu”.
 • Nhấp “Đăng ký tài khoản tại Vibuma.com” để hoàn thành.

 • Xác nhận tài khoản: Sau đó một email xác nhận sẽ được gửi tới email đăng ký để kích hoạt tài khoản. Check mail và xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản bẳng cách: Nhấp vào “Confirm your email

Bước 2: Cập nhật thông tin nhà cung cấp

Vào mục “tổng quan” cung cấp thông tin nhà cung cấp

 • Điền đầy đủ các thông tin có dấu sao đỏ và Upload Company profile file PDF (Nếu Có)
 • Đăng tải logo công ty (Chú ý kích thước yêu cầu của logo khi đăng tải)

 

 • Tiếp tục điền đầy đủ thông tin các trang tiếp theo “Thông Tin Mạng Xã Hội”, “Địa Chỉ Showroom” và “ Thông Tin Người Đại Diện” (Người đại diện công về các thông tin sản phẩm, công ty để các khách hàng có thể liên lạc )

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/Person%20In%20Charge.PNG

 • Sau khi hoàn thành, giao diện đăng ký thành công sẽ hiện ra xác nhận tài khoản đã kích hoạt hoàn toàn và có thể trải nghiệm website: Vibuma

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/final.PNG

 • Nhấn “Tiếp Tục” để xem lại các thông tin của công ty đã đăng tải:

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/finish.PNG

Bước 3: Đăng thông tin thương hiệu

 • Từ tài khoản đã được kích hoạt, vào mục “Tổng Quan” chọn “Thêm thương hiệu mới

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/%C4%91%C4%83ng%20t%E1%BA%A3i%20brand.png

 • Chọn một trong hai mục “Loại vật liệu” hoặc “Vật liệu chuyên biệt” sau đó chọn “category” và “sub-category” tương ứng với Thương hiệu muốn đăng tải à “Tôi Đã Xem Và Đồng Ý Với Vibuma” để qua bước tiếp theo.

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/Upload%20new%20Brand/create%20a%20brand(1).png

 • Thông Tin Thương Hiệu: Những mục nào có dấu sao đỏ là yêu cầu bắt buộc phải điền thông tin.

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/Upload%20new%20Brand/next%20step%201.jpg

 • Nếu thương hiệu đăng tải có các chứng nhận kĩ thuật mà trên website hiện không có. Quý công ty có thể chọn “Chứng nhận kiểm định quốc gia khác” điền thông tin của chứng nhận đó để gửi yêu cầu tới Vibuma.

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/Upload%20new%20Brand/upload%20logo%20.png

 • Khi đăng tải “Catalogue thương hiệu” và “Chính sách bảo hành”, nếu file quá năng có thể dẫn đường link catalogue và Chính sách bảo hành lên website. Dung lượng tối đa để đăng tải catalogue và Chính sách bảo hành lên website là 5MB.

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/Upload%20new%20Brand/up%20catalogue.png

 • Sau khi hoàn thiện các thông tin. Để có thể chuyển Thương Hiệu qua chế độ công khai. Ở góc trái màn hình chon “Publish”.

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/Upload%20new%20Brand/publish%20brand.png

 • Thông tin Thương Hiệu sau khi đăng tải công khai sẽ đươc gửi tới ban quản trị để appove cho phép đăng tải sau khi xem xét mức độ thông tin của thương hiệu

http://vibuma.com/uploads/editer/images/FAQ/Upload%20new%20Brand/approving.png

Thương hiệu đang “Chờ Duyệt” để được đăng tải trên website

Bước 4: Ban quản trị xem xét thương hiệu và các thông tin để xét duyệt hiển thị.

b. Quy trình dành cho Người tìm kiếm thông tin.

Bước 1: Người dùng có thể đăng ký hoặc không đăng ký tài khoản ban đầu

Bước 2: Người dùng truy cập vào các danh mục, lựa chọn, tìm kiếm sản phẩm, thương hiệu. Xem thông tin chi tiết website, catologue, các công trình tham khảo, ….

Bước 3: Người dùng có thể gửi liên hệ trực tiếp đến nhà cung cấp theo thông tin trong mỗi thương hiệu/sản phẩm hoặc gửi thông tin liên hệ tới Vibuma chuyển cho nhà cung cấp.

Bước 4: Nhà cung cấp liên hệ lại thỏa thuận với người dùng tìm kiếm

c. Chính sách bảo trì, bảo hành.

            Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.

            Người mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.

            Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Nhà cung cấp trong trường hợp Nhà cung cấp từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

            Vibuma.com  khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. Vibuma.com  không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành sản phẩm của nhà cung cấp trên Sàn GD. Vibuma.com  chỉ hỗ trợ người mua trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của Nhà cung cấp

d. Chính sách đổi trả hàng.

            Vibuma.com  không phải là Nhà cung cấp sản phẩm nên việc đổi trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách của từng Nhà cung cấp.

            Vibuma.com  yêu cầu Nhà cung cấp khi đăng tin sản phẩm/liên hệ trao đổi phải phải có trách nhiệm cung cấp cho người mua những thông tin liên quan để đổi trả hàng khi được người mua yêu cầu. Vibuma.com  khuyến cáo người mua phải đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho Nhà cung cấp  tìm hiểu về việc đổi trả hàng như thế nào trước khi quyết định mua hàng.

e. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại.

Khi phát sinh tranh chấp, Công Ty Cổ phần Koipa Việt Nam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Vibuma.com  và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của Nhà cung cấp qua email: info@Vibuma.com  hoặc Hotline 0903 637 937
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vibuma.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Vibuma.com  sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Vibuma.com  yêu cầu người mua và Nhà cung cấp phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.Mọi thắc mắc, tranh chấp, khiếu nại của hai bên sẽ được Vibuma ghi nhận và hồi đáp chậm nhất là 48h kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại (trừ thứ 7, CN và ngày lễ).
 • Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vibuma.com  thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

f. Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

 • Công Ty Cổ phần Koipa Việt Nam
 • Hot line: 0903 637 937, thứ 2 – thứ 6 (trừ t7, CN và ngày lễ) từ 8:30 – 18:00
 • Email: info@Vibuma.com
 • Phòng chăm sóc khách hàng Vibuma – Phòng 201, 123 Lê Lợi, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

            Vibuma.com  tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

            Các bên bao gồm Nhà cung cấp, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà cung cấp hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Vibuma.com  sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và Nhà cung cấp nếu được người mua hoặc Nhà cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

            Vibuma chỉ hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Nhà Cung Cấp và Người Dùng Tìm Kiếm. Vibuma không đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết hoặc đền bù thiệt hại (nếu có) khi lỗi phát sinh đến từ Nhà Cung Cấp hoặc người mua.Vibuma không chịu trách nhiệm nếu một trong các bên cung cấp những thông tin sai lệch. Mọi thông tin được khách hàng bảo đảm cung cấp một cách minh bạch và trung thực. Nếu có bất kì phản ánh nào về chất lượng của thông tin mà Khách Hàng cung cấp, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước bên còn lại cũng như trước pháp luật nhà nước Việt Nam.

            Sau khi Nhà cung cấp, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Vibuma.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp: Vibuma.com .vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vibuma.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Nhà cung cấp đó trên Vibuma.com đồng thời yêu cầu Nhà cung cấp bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

            Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, Nhà cung cấp, thì một trong 2 bên người mua và Nhà cung cấp sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

 

1. Thanh toán hợp đồng hợp tác quảng cáo/đăng tin giữa SGD và nhà cung cấp.

Nhà cung cấp sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo/đăng tin với Sàn GD Vibuma.com  để thực hiện đăng tin hoặc Vibuma.com  hỗ trợ đăng quảng cáo trên SGD. Nhà cung cấp sẽ thanh toán phí dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết, hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

 1. Thanh toán giữa nhà cung cấp với người mua.

Sau khi nhận được liên hệ từ bên mua, Nhà cung cấp và người mua tự thỏa thuận phương thức thanh toán với nhau, có thể  giao nhận tiền mặt hoặc thanh toán chuyển khoản hoặc phương thức thích hợp khác.

Người mua hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán trên sàn GD Vibuma.com  bao gồm:

Cách 1: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên Vibuma.com.

Bước 2: Người mua liên hệ ký hợp đồng với nhà cung cấp, lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

Bước 3: Nhà cung cấp giao hàng.

Bước 4: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Cách 2: Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên Vibuma.com.

Bước 2: Người mua liên hệ nhà cung cấp, ký hợp đồng, thỏa thuận lựa chọn phương thức thanh toán chuyển khoản.

Bước 3: Người mua thanh toán chuyển khoản cho nhà cung cấp.

Bước 4: Nhà cung cấp giao hàng.

Bước 5: Người mua nhận hàng.

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Nhà cung cấp đăng  sản phẩm trên Vibuma.com . Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.

Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Vibuma.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc email.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Vibuma.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vibuma.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vibuma.com
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vibuma.com .

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN KOIPA VIỆT NAM

Địa chỉ: 123 Đường Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@Vibuma.com

Điện thoại: 0903 637 937

 1.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vibuma.com  thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vibuma.com . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vibuma.com  sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: info@Vibuma.com

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Vibuma.com  được Vibuma.com  cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vibuma.com . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Vibuma cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Vibuma sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của người dùng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vibuma.com  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Thành viên cũng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vibuma.com

Ban quản lý Vibuma.com  yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vibuma.com  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vibuma.com  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến Nhà cung cấp có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Nhà cung cấp thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho người mua từ Nhà cung cấp cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẫn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích người mua.

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Vibuma.com  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com .

2) Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Vibuma.com .

a) Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

     -     Rượu các loại;

     -     Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

     -     Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;

     -     Các chất ma túy;

     -     Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;

     -     Đèn trời;

     -     Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương  tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;

     -     Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

     -     Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;

     -     Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

     -     Hóa chất độc; Tiền chất;

     -     Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;

     -     Thực vật, động vật hoang dã;

     -     Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng  chất độc hại vượt  quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người

     -     Các loại thuốc chữa bệnh cho người,  các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được  sử dụng tại Việt Nam;

     -     Các loại trang thiết bị y tế chưa được  phép sử dụng tại Việt Nam

     -     Các loại  mỹ phẩm  y tế  chưa  được  công bố  với  cơ  quan có thẩm quyền;

     -     Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ);

     -     Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...).

b) Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.

Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.

Đối với các mặt  hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Vibuma.com

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Nhà cung cấp gửi thông tin đăng ký trên Vibuma.com. Nhà cung cấp gửi các giấy tờ, cập nhật thông tin doanh nghiệp. Vibuma kiểm tra thông tin kích hoạt tài khoản. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng Nhà cung cấp mới có thể đăng các sản phẩm/thương hiệu của mình.

Vibuma.com  sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm/thương hiệu của Nhà cung cấp nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Vibuma.com  chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Vibuma.com  giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Vibuma.com, Vibuma.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email info@Vibuma.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com .

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com .

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com .

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com , hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2) Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa người mua và Nhà cung cấp. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu Nhà cung cấp phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  sẽ có phương án giải yêu cầu Nhà cung cấp đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên Nhà cung cấp.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com có nghĩa vụ:

- Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa,dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hang mua, khách hàng bán.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  không phải chịu trách nhiệm liên đới. 

Quyền của nhà cung cấp

Sau khi ký hợp đồng, nhà cung cấp sẽ được tạo một tài khoản để nhà cung cấp công bố thông tin Nhà cung cấp và quản lý thông tin sản phẩm, dịch vụ cũng như các đơn hàng.

Nhà cung cấp được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và các đơn hàng trên website Vibuma.com . Nhà cung cấp có thể liên hệ đến bộ phần chăm sóc đối tác qua email hoặc số tổng đàì để được hỗ trợ.

Nhà cung cấp được đăng bán sản phẩm thực hiện các chương trình khuyến mại, hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý website Vibuma.com đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết.

Trách nhiệm nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về doanh nghiệp khi gửi đăng ký cho Sàn TMĐT Vibuma.com

Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp cho Vibuma.com bản sao giấy đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp Nhà cung cấp là chủ sở hữu một thương hiệu sản phẩm/dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của một nhãn hàng thì Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp một (01) bản photo có công chứng giấy đăng ký thương hiệu hoặc giấy Ủy quyền phân phối của nhãn hàng đó.

Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ cho ban quản lý website Vibuma.com , cam kết chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng nhái, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nhà cung cấp có trách nhiệm niêm yết chính xác về chất lương, số lượng, giá, các chính sách về bảo hành, phụ kiện, các thông tin khác liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Nhà cung cấp phải phối hợp với website Vibuma.com  giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với nhà cung cấp về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nhà cung cấp có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về Nhà cung cấp.

Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com

            Khi đăng ký trở thành thành viên của Vibuma.com và được Vibuma.com  đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại Vibuma.com.

            Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Vibuma.com  và đăng sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

            Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com .

            Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com

            Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

            Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

            Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  là chính xác.

            Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

            Thành viên Nhà cung cấp, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và Nhà cung cấp diễn ra qua Sàn.

            Thành viên Nhà cung cấp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Nhà cung cấp.

            Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

            Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vibuma.com.

 Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Vibuma.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Vibuma.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Vibuma.com  cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

       Quy chế hoạt động sẽ được Vibuma.com  cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Vibuma.com  có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

Mọi thành viên và đối tác/Nhà cung cấp hàng khi sử dụng Vibuma.com  làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Vibuma.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử Vibuma.com

Địa chỉ: 123 Đường Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@Vibuma.com

Điện thoại: 0903 637 937