1. Đăng ký

Bước 1: Đăng Ký Tài Khoản

  1. Chọn vai trò của bạn trong hệ thống Vibuma.

2. Điền thông tin theo mẫu và chọn Đăng ký.

Bước 2: Xác nhận tài khoản:

Sau đó một email xác nhận sẽ được gửi tới email đăng ký để kích hoạt tài khoản. Check mail và xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản bẳng cách: Nhấp vào “Confirm now

Chúng tôi hoàn toàn có thể giới hạn, tạm ngưng, hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn như đã đề cập đến trong Điều Khoản Sử Dụng, mục Hạn Chế Hoạt Động 

Tài khoản của bạn có thể tạm thời bị vô hiệu hóa nếu chúng tôi phát hiện những trường hợp cố gắng đăng nhập vào tài khoản với mật mã được cung cấp sai hơn 3 lần. Nếu quên mật khẩu, vui lòng xác nhận Quên Mật Khẩu và thiết lập lại mật khẩu mới. Nếu phát hiện việc tài khoản mình bị xâm nhập trái phép, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết và làm theo những bước hướng dẫn trong email mà chúng tôi gửi bạn nhằm khôi phục lại tài khoản.

Nếu bạn chưa có tài khoản ở Vibuma, vui lòng vào trang http://vibuma.com/supplier và làm theo từng bước hướng dẫn để đăng ký thành công tài khoản ở Vibuma.

Bạn phải dùng email làm việc của mình để khởi tạo tài khoản tại Vibuma. Việc đăng ký và khởi tạo tài khoản tại Vibuma là hoàn toàn miễn phí.

Sau khi đăng nhập, vui lòng điền đầy đủ những thông tin cho tài khoản của mình trước khi quyết định đăng tải nội dung.