SOL_Chống Thấm Thẩm Thấu Kết Tinh

SOL

Liên hệ: Admin

(028) 3820 7127

LEAFSEAL WP503 - Ứng dụng cho tất cả các sàn và vách của công trình. Chống thấm thuận và nghịch. Bê-tông mới và cũ cho tất cả các khu vực nội và ngoại thất. Chống thấm các kết cấu ngầm, các bể chứa nước, các kết cấu trong xây dựng hàng hải.
LEAFSEAL WP503 - Ứng dụng cho tất cả các sàn và vách của công trình. Chống thấm thuận và nghịch. Bê-tông mới và cũ cho tất cả các khu vực nội và ngoại thất. Chống thấm các kết cấu ngầm, các bể chứa nước, các kết cấu trong xây dựng hàng hải.
Website

SOL

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3820 7127

SIKA_Chống Thấm Thẩm Thấu Kết Tinh

SIKA

Liên hệ: Mr. Đỉnh

0839 115 550

Sika sản xuất và cung cấp các sản phẩm chống thấm với nhiều tính năng phù hợp với nhiều khu vực như: chống thấm bể nước uống, khu vực ẩm ướt, tầng hầm...
Sika sản xuất và cung cấp các sản phẩm chống thấm với nhiều tính năng phù hợp với nhiều khu vực như: chống thấm bể nước uống, khu vực ẩm ướt, tầng hầm...
Website

SIKA

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Đỉnh

0839 115 550

DRIZORO_Chống Thấm Thẩm Thấu Kết Tinh

KOMIX

Liên hệ: Ms. Nga

0903 989 906

KOMIX cung cấp sản phẩm chống thấm gốc xi măng MAXSEAL SUPER có thể thẩm thấu vào bê tông qua hệ thống mao rỗng trong bê tông, chống thấm và bảo vệ kết cấu bê tông. Phạm vi áp dụng cho chống thấm hồ nước uống, tường đứng, silo, tháp nước...
KOMIX cung cấp sản phẩm chống thấm gốc xi măng MAXSEAL SUPER có thể thẩm thấu vào bê tông qua hệ thống mao rỗng trong bê tông, chống thấm và bảo vệ kết cấu bê tông. Phạm vi áp dụng cho chống thấm hồ nước uống, tường đứng, silo, tháp nước...
Website

KOMIX

Nhà phân phối

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Nga

0903 989 906

BASF_Chống Thấm Thẩm Thấu Kết Tinh

BASF

Liên hệ: Ms. Nga

(028) 3824 3833

Các sản phẩm chống thấm bằng phun hay lăn tay MasterSeal được phát minh để ngăn nước và độ ẩm thấm vào các cấu trúc xây dựng. Sản phẩm dùng chống thấm cho tất cả các kết cấu xây dựng như bãi đỗ xe, các cơ sở công nghiệp, bồn bể chứa nước sinh hoạt và nước thải, hệ thống ống và các kết cấu dưới lòng đất.
Các sản phẩm chống thấm bằng phun hay lăn tay MasterSeal được phát minh để ngăn nước và độ ẩm thấm vào các cấu trúc xây dựng. Sản phẩm dùng chống thấm cho tất cả các kết cấu xây dựng như bãi đỗ xe, các cơ sở công nghiệp, bồn bể chứa nước sinh hoạt và nước thải, hệ thống ống và các kết cấu dưới lòng đất.
Website

BASF

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Bình Dương

Liên hệ: Ms. Nga

(028) 3824 3833