NEWTECH_Băng Cản Nước

NEWTECH

Liên hệ: Mr. Năng

0909 080 729

Bentonite Waterstop NT là một vật liệu ngăn nước dạng Sodium bentonite và cao su butyl có tính thấm nước linh hoạt được dùng cho mối nối xây dựng và bịt lại các thành phần của bê tông đúc sẵn. Sản phẩm có tính an toàn về mặt sinh thái học và có thể sử dụng trong các cấu trúc có sự tiếp xúc với nước uống được.
Bentonite Waterstop NT là một vật liệu ngăn nước dạng Sodium bentonite và cao su butyl có tính thấm nước linh hoạt được dùng cho mối nối xây dựng và bịt lại các thành phần của bê tông đúc sẵn. Sản phẩm có tính an toàn về mặt sinh thái học và có thể sử dụng trong các cấu trúc có sự tiếp xúc với nước uống được.
Website

NEWTECH

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Năng

0909 080 729