PLUS

PLUS

Liên hệ: Admin

01264 169 516

Plus cung cấp các dịch vụ tư vấn như thiết kế cơ điện, nước và bảo trì. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ BIM cho các dự án trong và ngoài nước.
Plus cung cấp các dịch vụ tư vấn như thiết kế cơ điện, nước và bảo trì. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ BIM cho các dự án trong và ngoài nước.
Website

PLUS

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

01264 169 516

THE BIM FACTORY

THE BIM FACTORY

Liên hệ: Admin

(028) 3519 0091

THE BIM FACTORY là một tập thể những người trẻ, nhiệt huyết và có cao tập trung vào một mục tiêu duy nhất là cung cấp giải pháp và thiết kế BIM tốt nhất cho ngành công nghiệp xây dựng tại Châu Á, Trung Đông và Mỹ.
THE BIM FACTORY là một tập thể những người trẻ, nhiệt huyết và có cao tập trung vào một mục tiêu duy nhất là cung cấp giải pháp và thiết kế BIM tốt nhất cho ngành công nghiệp xây dựng tại Châu Á, Trung Đông và Mỹ.

Website

THE BIM FACTORY

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3519 0091

Gửi đánh giá