ViBim_BIM

ViBim

Liên hệ: admin

(094)-479-8298

Chúng tôi là nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ Mô hình Thông tin Tòa nhà (BIM). Chúng tôi chuyên về Scan to BIM, BIM phối hợp
Chúng tôi là nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ Mô hình Thông tin Tòa nhà (BIM). Chúng tôi chuyên về Scan to BIM, BIM phối hợp
Website

ViBim

Năm thành lập: 2014

Nhân viên: 10-50

Add: Hà Nội

Liên hệ: admin

(094)-479-8298