ONEBIMVIETNAM_BIM

OneBIM Vietnam

Liên hệ: admin

+84 93 414 4498

OneBIM Việt Nam đã và đang là nhà cung cấp các giải pháp quản lý dự án tích hợp đầy đủ, thế hệ mới, trung tâm tư vấn và đào tạo BIM.
OneBIM Việt Nam đã và đang là nhà cung cấp các giải pháp quản lý dự án tích hợp đầy đủ, thế hệ mới, trung tâm tư vấn và đào tạo BIM.
Website

OneBIM Vietnam

Năm thành lập: 2018

Nhân viên: 10-50

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: admin

+84 93 414 4498