DECOTECH_BIM

DECOTECH

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650

Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có: - Quy hoach tổng thể - Kiến trúc - Thiết kế nội thất - Gia công BIM + CAD - Dịch vụ bay drone
Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có: - Quy hoach tổng thể - Kiến trúc - Thiết kế nội thất - Gia công BIM + CAD - Dịch vụ bay drone
Website

DECOTECH

Năm thành lập: 2xxx

Nhân viên: 10-30

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650

DECOTECH_Nội Thất

DECOTECH

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650

Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có: - Quy hoach tổng thể - Kiến trúc - Thiết kế nội thất - Gia công BIM + CAD - Dịch vụ bay drone
Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có:
- Quy hoach tổng thể
- Kiến trúc
- Thiết kế nội thất
- Gia công BIM + CAD
- Dịch vụ bay drone
Website

DECOTECH

Năm thành lập: .

Nhân viên: 10-30

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650

DECOTECH_Kiến Trúc

DECOTECH

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650

Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có: - Quy hoach tổng thể - Kiến trúc - Thiết kế nội thất - Gia công BIM + CAD - Dịch vụ bay drone
Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có:
- Quy hoach tổng thể
- Kiến trúc
- Thiết kế nội thất
- Gia công BIM + CAD
- Dịch vụ bay drone
Website

DECOTECH

Năm thành lập: .

Nhân viên: 10-30

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650

DECOTECH_Quy Hoạch

DECOTECH

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650

Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có: - Quy hoach tổng thể - Kiến trúc - Thiết kế nội thất - Gia công BIM + CAD - Dịch vụ bay drone
Chúng tôi là một nhóm bao gồm các kiến trúc sư, thiết kế nội thất, chuyên gia BIM, kĩ thuật viên. Dịch vụ của chúng tôi gồm có:
- Quy hoach tổng thể
- Kiến trúc
- Thiết kế nội thất
- Gia công BIM + CAD
- Dịch vụ bay drone
Website

DECOTECH

Năm thành lập: .

Nhân viên: 10 - 30

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Nguyên

0908 556 650