HODASTONE_Lớp Phủ Đá

SƠN HÒA BÌNH

Liên hệ: Ms Thơ

0904 422 908

Hodastone là sơn phụ bề mặt đá đạt các tiêu chuẩn ISO, QCVN,...Các sản phẩm mới độc đáo với những tính năng vượt trội được chọn lọc và trình bày qua nội dung sản phẩm mới 2015 nầy. Đặc biệt các sản phẩm do đơn vị sản xuất đều được đăng ký kiểm nghiệm và đạt chứng nhận Hợp Quy.
Hodastone là sơn phụ bề mặt đá đạt các tiêu chuẩn ISO, QCVN,...Các sản phẩm mới độc đáo với những tính năng vượt trội được chọn lọc và trình bày qua nội dung sản phẩm mới 2015 nầy. Đặc biệt các sản phẩm do đơn vị sản xuất đều được đăng ký kiểm nghiệm và đạt chứng nhận Hợp Quy.
Website

SƠN HÒA BÌNH

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms Thơ

0904 422 908