SOCIALIGHT_Ánh Sáng

SOCIALIGHT

Liên hệ: Ms. Nguyen Truc Anh

0902650035

Socialight là một studio thiết kế ánh sáng được thành lập từ nhu cầu cung cấp các dịch vụ thiết kế ánh sáng cho các dự án muốn khai thác toàn bộ tiềm năng của ánh sáng. Chúng ta khám phá và sử dụng ánh sáng trong nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt cho nhu cầu của con người.
Socialight là một studio thiết kế ánh sáng được thành lập từ nhu cầu cung cấp các dịch vụ thiết kế ánh sáng cho các dự án muốn khai thác toàn bộ tiềm năng của ánh sáng. Chúng ta khám phá và sử dụng ánh sáng trong nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt cho nhu cầu của con người.

Website

SOCIALIGHT

Năm thành lập: 2016

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Nguyen Truc Anh

0902650035