Kết Cấu

Tìm thông tin công ty bằng cách chọn các mục dưới đây và mục con của chúng. Trong mỗi mục con sẽ hiển thị các thông tin về lĩnh vực mà bạn đang tìm kiếm. Chọn công ty để có thể xem tất cả thông tin liên quan đến các lĩnh vực mà đơn vị đó có. Các thông tin chi tiết về mỗi lĩnh vực như: chi tiết về lĩnh vực, brochure,… sẽ được hiển thị khi click chọn biểu tượng sáng đèn.

ARUP VIỆT NAM

waiting
waiting

  • Quốc gia: GB
  • Năm thành lập: 2008
  • Nhân viên: 53
  • Chuyên nghành: Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn

ARUP VIỆT NAM

Kết Cấu

HQ: Hồ Chí Minh

Quản lý: Mr. Harvey Neil

08 6291 4062

GBC ENGINEERS

waiting
waiting

  • Quốc gia: DE
  • Năm thành lập: 2015
  • Nhân viên: 55 - 99
  • Chuyên nghành: Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn

GBC ENGINEERS

Kết Cấu

HQ: Hồ Chí Minh

Quản lý: Adrian Robert Grabara

+84 8 374 070 35