NKC CONSULTANCY_Kết Cấu

NKC CONSULTANCY

Liên hệ: Mr. Vinh

(028) 3744 6801

Chúng tôi là những chuyên gia Tư vấn Kỹ thuật chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tạo nên danh tiếng về UY TÍN chất lượng dịch vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, mang lại cho Chủ Đầu Tư và các Đối tác khác trong dự án sự TIN CẬY về năng lực chuyên môn, sự hài lòng về hiệu quả kinh tế đạt được từ những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng tất cả năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và...
Chúng tôi là những chuyên gia Tư vấn Kỹ thuật chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tạo nên danh tiếng về UY TÍN chất lượng dịch vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, mang lại cho Chủ Đầu Tư và các Đối tác khác trong dự án sự TIN CẬY về năng lực chuyên môn, sự hài lòng về hiệu quả kinh tế đạt được từ những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng tất cả năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và trên hết là UY TÍN của một công ty Tư vấn Kỹ thuật chuyên nghiệp.
Website

NKC CONSULTANCY

Năm thành lập: 2006

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Vinh

(028) 3744 6801

NKC CONSULTANCY_Điện Nước

NKC CONSULTANCY

Liên hệ: Mr. Vinh

(028) 3744 6801

Chúng tôi là những chuyên gia Tư vấn Kỹ thuật chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tạo nên danh tiếng về UY TÍN chất lượng dịch vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, mang lại cho Chủ Đầu Tư và các Đối tác khác trong dự án sự TIN CẬY về năng lực chuyên môn, sự hài lòng về hiệu quả kinh tế đạt được từ những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng tất cả năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và...
Chúng tôi là những chuyên gia Tư vấn Kỹ thuật chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tạo nên danh tiếng về UY TÍN chất lượng dịch vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, mang lại cho Chủ Đầu Tư và các Đối tác khác trong dự án sự TIN CẬY về năng lực chuyên môn, sự hài lòng về hiệu quả kinh tế đạt được từ những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng tất cả năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và trên hết là UY TÍN của một công ty Tư vấn Kỹ thuật chuyên nghiệp.
Website

NKC CONSULTANCY

Năm thành lập: 2006

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Vinh

(028) 3744 6801