GAMMA_Rạp Chiếu Phim + Thính Phòng

GAMMA

Liên hệ: Mr. Hiệp

0903 960 860

Ghế rạp phim Gamma được hoàn thiện tỉ mỉ bằng thủ công, hiện tại hoặc chỉ đơn giản là đặt chúng lại với nhau trong một kết hợp mới thoải mái tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi . Có được thu giữ nhiệm vụ mang lại tiện nghi cho sinh hoạt của Việt Nam từ năm 1999, Gamma là tự hào để sản xuất sản phẩm của mình trong một nhà máy đặt tại Bình Dương cùng với các sản phẩm...
Ghế rạp phim Gamma được hoàn thiện tỉ mỉ bằng thủ công, hiện tại hoặc chỉ đơn giản là đặt chúng lại với nhau trong một kết hợp mới thoải mái tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi . Có được thu giữ nhiệm vụ mang lại tiện nghi cho sinh hoạt của Việt Nam từ năm 1999, Gamma là tự hào để sản xuất sản phẩm của mình trong một nhà máy đặt tại Bình Dương cùng với các sản phẩm nhập khẩu từ các nhà cung cấp có trình độ trong khu vực.
Website

GAMMA

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Hiệp

0903 960 860

3D TEK_Rạp Chiếu Phim + Thính Phòng

3D-TEK

Liên hệ: Ms. Quyên

0847.129.090

Với 3 dòng màn chiếu: Space, Terra, Phoenix, 3D TEK mang đến cho người sử dụng không gian, hình ảnh chân thật nhất với chất lượng hình ảnh hoàn hảo không có tương tự trên thế giới.
Với 3 dòng màn chiếu: Space, Terra, Phoenix, 3D TEK mang đến cho người sử dụng không gian, hình ảnh chân thật nhất với chất lượng hình ảnh hoàn hảo không có tương tự trên thế giới.

Website

3D-TEK

Văn phòng đại diện

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Quyên

0847.129.090