VIET STONE_Đá Tự Nhiên

VIET STONE INDUSTRY

Liên hệ: Ms. Trân

0934 005 189

Cung cấp đá tự nhiên. Với chức năng gia công và xử lý đá theo yêu cầu của khách hàng, hiện tại VSI là nhà cung cấp đá tự nhiên lớn trong nước, nhập từ các mỏ đá lớn ở Tây Ban Nha.
Cung cấp đá tự nhiên. Với chức năng gia công và xử lý đá theo yêu cầu của khách hàng, hiện tại VSI là nhà cung cấp đá tự nhiên lớn trong nước, nhập từ các mỏ đá lớn ở Tây Ban Nha.Website

VIET STONE INDUSTRY

Nhà phân phối

Chỉ cung cấp

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Trân

0934 005 189

VIET STONE_Đá Nhân Tạo

VIET STONE INDUSTRY

Liên hệ: Ms. Trân

0934 005 189

Nhà máy công ty chúng tôi đặt tại Khu chế xuất Linh Trung II. Với chức năng gia công và xử lý đá theo yêu cầu của khách hàng, ngoài đá tự nhiên hiện tại VSI là nhà cung cấp đá nhân tạo lớn trong nước.
Nhà máy công ty chúng tôi đặt tại Khu chế xuất Linh Trung II. Với chức năng gia công và xử lý đá theo yêu cầu của khách hàng, ngoài đá tự nhiên hiện tại VSI là nhà cung cấp đá nhân tạo lớn trong nước.

Website

VIET STONE INDUSTRY

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ms. Trân

0934 005 189