TUẤN LÊ_Chung

TUẤN LÊ

Liên hệ: Admin

(028) 3785 8181

Công ty xây dựng Tuấn Lê cung cấp nhiều dịch vụ: Tư vấn xây dựng chung. Xây dựng công trình cao tầng, công nghiệp và dân dụng. Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và dân cư. Thiết kế và thi công nội ngoại thất. Cung cấp dịch vụ quản lý dự án, đấu thầu và giám sát thi công.
Công ty xây dựng Tuấn Lê cung cấp nhiều dịch vụ:
Tư vấn xây dựng chung.
Xây dựng công trình cao tầng, công nghiệp và dân dụng.
Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và dân cư.
Thiết kế và thi công nội ngoại thất.
Cung cấp dịch vụ quản lý dự án, đấu thầu và giám sát thi công.
Website

TUẤN LÊ

Năm thành lập: .

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3785 8181