TODA Việt Nam_Nền Móng

TODA Viet Nam

Liên hệ: Diep Do

0902823208

Năm 1993, Toda đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại Hà Nội, chúng tôi thi công cho một số hạn mục được chỉ định tại Việt Nam. Nhìn thấy tiềm năng lớn tại Việt Nam, năm 2009 chúng tôi đã quyết định thành lập công ty Toda Việt Nam với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh. Toda Vietnam đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng nhà máy công nghiệp cho các dự...
Năm 1993, Toda đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại Hà Nội, chúng tôi thi công cho một số hạn mục được chỉ định tại Việt Nam.

Nhìn thấy tiềm năng lớn tại Việt Nam, năm 2009 chúng tôi đã quyết định thành lập công ty Toda Việt Nam với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh. Toda Vietnam đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng nhà máy công nghiệp cho các dự án ODA của Nhật và không ngừng phát triển. Đến nay ngoài văn phòng Hồ Chí Minh, chúng tôi còn có văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng.

Với đội ngũ chuyên gia và công nghệ kỹ thuật đến từ Nhật, Toda ngày càng khẳng định với những hạng mục lớn như: nhà máy Yakult, Hòa Bình General Hospital, Chubu Rika Vietnam, Olympus Vietnam,..
Chúng tôi hi vọng có thể đem đến cho các công trình ở Việt Nam ngoài những kết cấu vững chắc còn là những kiến trúc nội thất hoàn mỹ.
Website

TODA Viet Nam

Năm thành lập: 1993

Nhân viên: 10-50

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Diep Do

0902823208

Toda Vietnam_Chung

TODA Viet Nam

Liên hệ: Diep Do

0902823208

Năm 1993, Toda đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại Hà Nội, chúng tôi thi công cho một số hạn mục được chỉ định tại Việt Nam. Nhìn thấy tiềm năng lớn tại Việt Nam, năm 2009 chúng tôi đã quyết định thành lập công ty Toda Việt Nam với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh. Toda Vietnam đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng nhà máy công nghiệp cho các dự...
Năm 1993, Toda đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại Hà Nội, chúng tôi thi công cho một số hạn mục được chỉ định tại Việt Nam.

Nhìn thấy tiềm năng lớn tại Việt Nam, năm 2009 chúng tôi đã quyết định thành lập công ty Toda Việt Nam với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh. Toda Vietnam đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng nhà máy công nghiệp cho các dự án ODA của Nhật và không ngừng phát triển. Đến nay ngoài văn phòng Hồ Chí Minh, chúng tôi còn có văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, ...

Với đội ngũ chuyên gia và công nghệ kỹ thuật đến từ Nhật, Toda ngày càng khẳng định với những hạng mục lớn như: nhà máy Yakult, Hòa Bình General Hospital, Chubu Rika Vietnam, Olympus Vietnam,..
Chúng tôi hi vọng có thể đem đến cho các công trình ở Việt Nam ngoài những kết cấu vững chắc còn là những kiến trúc nội thất hoàn mỹ.
Website

TODA Viet Nam

Năm thành lập: 1993

Nhân viên:

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Diep Do

0902823208