NEWTECHCO_Hệ Thống Làm Lạnh

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN chuyên cung cấp HỆ THỐNG LÀM LẠNH của thương hiệu DAIKIN và REETECH - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, hệ thống máy lanh cho trung tâm thương mại và hệ làm lạnh,..
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN chuyên cung cấp HỆ THỐNG LÀM LẠNH của thương hiệu DAIKIN và REETECH - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, hệ thống máy lanh cho trung tâm thương mại và hệ làm lạnh,..
Website

TÂN TIẾN

Đại lý

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO_Máy Điều Hòa

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN chuyên cung cấp MÁY ĐIỀU HÒA của thương hiệu REETECH - máy điều hòa không khí thương hiệu Việt Nam REETECH theo công nghệ Châu Âu.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN chuyên cung cấp MÁY ĐIỀU HÒA của thương hiệu REETECH - máy điều hòa không khí thương hiệu Việt Nam REETECH theo công nghệ Châu Âu.
Website

TÂN TIẾN

Đại lý

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO_Hệ FCU / Hệ AHU

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN chuyên cung cấp HỆ FCU/ HỆ AHU của thương hiệu TRANE và REETECH - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, máy lạnh water chiller...
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN chuyên cung cấp HỆ FCU/ HỆ AHU của thương hiệu TRANE và REETECH - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, máy lạnh water chiller...
Website

TÂN TIẾN

Đại lý

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO_Quạt Thổi / Hút Gió

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất các loại quạt thôi, hút và thông gió dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất các loại quạt thôi, hút và thông gió dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
Website

TÂN TIẾN

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO_Hệ FCU / Hệ AHU

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất các loại máy làm mát, làm lạnh dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất các loại máy làm mát, làm lạnh dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
Website

TÂN TIẾN

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO_Tủ Điện

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất tủ điện, bảng phân phối điện dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất tủ điện, bảng phân phối điện dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
Website

TÂN TIẾN

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO_Ống Thông Gió

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất ống thông gió, ống nối hệ thống làm lạnh dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất ống thông gió, ống nối hệ thống làm lạnh dùng cho mọi công trình với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
Website

TÂN TIẾN

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO_Băng Chuyền

TÂN TIẾN

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230

NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất băng chuyền tái đông dùng tái đông nhanh các sản phẩm tôm đông lạnh, các sản phẩm nông sản, thủy hải sản dễ gãy khác với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
NEWTECHCO là nhà thi công hệ thống M&E cũng là nhà sản xuất băng chuyền tái đông dùng tái đông nhanh các sản phẩm tôm đông lạnh, các sản phẩm nông sản, thủy hải sản dễ gãy khác với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt.
Website

TÂN TIẾN

Nhà sản xuất

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tịnh

0903 864 230