RLB_Dự Toán

RLB

Liên hệ: Admin

(028) 3823 8070

Với mạng lưới bao phủ toàn cầu và lịch sử hơn 2 thế kỉ, Rider Levett Bucknall là đơn vị độc lập dẫn đầu về quản lý chi phí và dự toán, quản lý dự án và các dịch vụ tư vấn.
Với mạng lưới bao phủ toàn cầu và lịch sử hơn 2 thế kỉ, Rider Levett Bucknall là đơn vị độc lập dẫn đầu về quản lý chi phí và dự toán, quản lý dự án và các dịch vụ tư vấn.

Website

RLB

Năm thành lập: 2005

Nhân viên: 25 - 50

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3823 8070