PTC_Bê Tông Đúc Sẵn

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch đất sét nung dùng cho nhiều hạng mục khác nhau. Ngoài ra công ty còn cung cấp các sản phẩm bê tông đúc sẵn.
PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch đất sét nung dùng cho nhiều hạng mục khác nhau. Ngoài ra công ty còn cung cấp các sản phẩm bê tông đúc sẵn.
Website

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Bình Dương

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575

PTC_Gạch Bê Tông

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch đất sét nung và gạch bê tông dùng cho nhiều hạng mục khác nhau. Gạch có độ bền và màu sắc tươi sáng.
PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch đất sét nung và gạch bê tông dùng cho nhiều hạng mục khác nhau. Gạch có độ bền và màu sắc tươi sáng.
Website

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Bình Dương

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575

PTC_Gạch Đất Sét Nung

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch đất sét nung dùng cho nhiều hạng mục khác nhau. Gạch có độ bền và màu sắc tươi sáng.
PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch đất sét nung dùng cho nhiều hạng mục khác nhau. Gạch có độ bền và màu sắc tươi sáng.
Website

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Bình Dương

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575

PTC_Đá Mài + Đá Rửa

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch terrazzo,..đồng thời cũng phân phối các loại xi măng trong nước.
PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU là nhà sản xuất các loại gạch terrazzo,..đồng thời cũng phân phối các loại xi măng trong nước.
Website

PHÚ THƯƠNG DIỄN CHÂU

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

Add: Bình Dương

Liên hệ: Mr. Phát

0986 322 575