NIKKEN SEKKEI_Kiến Trúc

NIKKEN SEKKEI

Liên hệ: Admin

(028) 3911 0644

Tại Nikken Sekkei, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tích hợp đối với các dự án của mình như một công ty dịch vụ chuyên nghiệp. Trên tất cả các lĩnh vực thiết kế kiến ​​trúc nội bộ: thiết kế đô thị, nghiên cứu, quy hoạch và tư vấn - các nhóm của chúng tôi hợp tác làm việc để đưa ra các giải pháp tốt hơn cho khách hàng. Kể từ khi thành lập vào năm 1900, chúng tôi đã hoàn thành...
Tại Nikken Sekkei, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tích hợp đối với các dự án của mình như một công ty dịch vụ chuyên nghiệp. Trên tất cả các lĩnh vực thiết kế kiến ​​trúc nội bộ: thiết kế đô thị, nghiên cứu, quy hoạch và tư vấn - các nhóm của chúng tôi hợp tác làm việc để đưa ra các giải pháp tốt hơn cho khách hàng. Kể từ khi thành lập vào năm 1900, chúng tôi đã hoàn thành hơn 25.000 dự án, tại hơn 250 thành phố, trên 50 quốc gia.
Website

NIKKEN SEKKEI

Năm thành lập: .

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3911 0644