LÝ BẢO MINH_Giặt Ủi

LÝ BẢO MINH

Liên hệ: Admin

(028) 3622 1070

Lý Bảo Minh là một trong những nhà thầu hệ thống bếp và giặt công nghiệp tiên phong và đứng đầu tại thị trường Việt Nam. Với trọn gói các giải pháp liên hoàn và khép kín từ tư vấn - thiết kế - cung cấp - lắp đặt đến bảo hành - bảo trì, chúng tôi vinh dự cùng đồng hành với các chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam như Vingroup, Sungroup, Odysea,...
Lý Bảo Minh là một trong những nhà thầu hệ thống bếp và giặt công nghiệp tiên phong và đứng đầu tại thị trường Việt Nam. Với trọn gói các giải pháp liên hoàn và khép kín từ tư vấn - thiết kế - cung cấp - lắp đặt đến bảo hành - bảo trì, chúng tôi vinh dự cùng đồng hành với các chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam như Vingroup, Sungroup, Odysea,...
Website

LÝ BẢO MINH

Nhà phân phối

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3622 1070

LÝ BẢO MINH_Nhà Bếp Thương Mại

LÝ BẢO MINH

Liên hệ: Admin

(028) 3622 1070

Lý Bảo Minh là một trong những nhà thầu hệ thống bếp và giặt công nghiệp tiên phong và đứng đầu tại thị trường Việt Nam. Với trọn gói các giải pháp liên hoàn và khép kín từ tư vấn - thiết kế - cung cấp - lắp đặt đến bảo hành - bảo trì, chúng tôi vinh dự cùng đồng hành với các chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam như Vingroup, Sungroup, Odysea,...
Lý Bảo Minh là một trong những nhà thầu hệ thống bếp và giặt công nghiệp tiên phong và đứng đầu tại thị trường Việt Nam. Với trọn gói các giải pháp liên hoàn và khép kín từ tư vấn - thiết kế - cung cấp - lắp đặt đến bảo hành - bảo trì, chúng tôi vinh dự cùng đồng hành với các chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam như Vingroup, Sungroup, Odysea,...
Website

LÝ BẢO MINH

Nhà phân phối

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3622 1070