GEOMATIC CONSULTING INTERNATIONAL_Quan Trắc

GEOMATIC

Liên hệ: Mr. Dave Mitchell

(028) 3743 2514

Sứ mệnh của GCI là mở rộng và nâng cao vị thế với tư cách là một trong những công ty hàng đầu về thẩm định dự án.
Sứ mệnh của GCI là mở rộng và nâng cao vị thế với tư cách là một trong những công ty hàng đầu về thẩm định dự án.
Website

GEOMATIC

Năm thành lập: 2003

Nhân viên: 1 - 50

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Dave Mitchell

(028) 3743 2514