FPS_Dự Toán

FPS

Liên hệ: Admin

(028) 3948 4541

Jurukur Bahan FPS Sdn. Bhd. là một trong những công ty quản lí chi phí xây dựng và quản lí dự án hàng đầu tại Malaysia và Việt Nam với nhiều dự án từ khu dân cư, thương mại, giải trí, công nghiệp, giáo dục, y tế, bán lẻ đến phát triển cơ sở hạ tầng.
Jurukur Bahan FPS Sdn. Bhd. là một trong những công ty quản lí chi phí xây dựng và quản lí dự án hàng đầu tại Malaysia và Việt Nam với nhiều dự án từ khu dân cư, thương mại, giải trí, công nghiệp, giáo dục, y tế, bán lẻ đến phát triển cơ sở hạ tầng.
Website

FPS

Năm thành lập: 2008

Nhân viên: .

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Admin

(028) 3948 4541