BÁCH KHOA_Sơn Phủ Kim Loại

BÁCH KHOA

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp SƠN PHỦ KIM LOẠI của thương hiệu PROMEK - Chất phủ epoxy đơn gốc nước, làm dàn trao đổi nhiệt sạch hơn và cực kỳ hiệu quả trong việc bảo vệ chống ăn mòn cho cả dàn trao đổi nhiệt cũ và mới.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp SƠN PHỦ KIM LOẠI của thương hiệu PROMEK - Chất phủ epoxy đơn gốc nước, làm dàn trao đổi nhiệt sạch hơn và cực kỳ hiệu quả trong việc bảo vệ chống ăn mòn cho cả dàn trao đổi nhiệt cũ và mới.
Website

BÁCH KHOA

Đại lý

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

BÁCH KHOA_Hệ Thống Làm Lạnh

BÁCH KHOA

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp HỆ THỐNG LÀM LẠNH của thương hiệu TRANE - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, máy lạnh water chiller...
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp HỆ THỐNG LÀM LẠNH của thương hiệu TRANE - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, máy lạnh water chiller...
Website

BÁCH KHOA

Nhà phân phối

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

BÁCH KHOA_Hệ FCU / Hệ AHU

BÁCH KHOA

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp HỆ FCU/ HỆ AHU của thương hiệu TRANE - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, máy lạnh water chiller...
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp HỆ FCU/ HỆ AHU của thương hiệu TRANE - các dòng máy lạnh đặc trưng như máy lạnh trung tâm nối ống gió, máy lạnh water chiller...
Website

BÁCH KHOA

Nhà phân phối

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

DUCTSOX_Ống Thông Gió

BÁCH KHOA

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

DUCTSOX là một nhà sản xuất các sản phẩm ống vải phân tán không khí dùng cho thương mại và công nghiệp.
DUCTSOX là một nhà sản xuất các sản phẩm ống vải phân tán không khí dùng cho thương mại và công nghiệp.
Website

BÁCH KHOA

Nhà phân phối

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

BLADE TEC_Quạt Thổi / Hút Gió

BÁCH KHOA

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

BLADE TEC quạt HVLS là thế hệ tiếp theo của sản phẩm sáng tạo từ tập đoàn DuctSox! Trong hơn 30 năm, DuctSox đã cam kết cung cấp cộng đồng HVAC với các giải pháp sáng tạo cho nhu cầu phân tán không khí
BLADE TEC quạt HVLS là thế hệ tiếp theo của sản phẩm sáng tạo từ tập đoàn DuctSox! Trong hơn 30 năm, DuctSox đã cam kết cung cấp cộng đồng HVAC với các giải pháp sáng tạo cho nhu cầu phân tán không khí
Website

BÁCH KHOA

Nhà phân phối

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

BÁCH KHOA_Phích Cắm Và Công Tắc

BÁCH KHOA

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp các loại phích cắm và thiết bị chuyển của nhiều thương hiệu như: Huba Control, Dwyer.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA chuyên cung cấp các loại phích cắm và thiết bị chuyển của nhiều thương hiệu như: Huba Control, Dwyer.
Website

BÁCH KHOA

Đại lý

Cung cấp & Lắp đặt

Add: Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Tuấn

0903 999 357