APDI ARCHITECTS_Nội Thất

APDI ARCHITECTS

Liên hệ: Admin

0988 502 015

Công ty cổ phần kiến trúc APDI hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế: – Thiết kế kiến trúc và nội thất – Thiết kế quy hoạch và cảnh quan Được sáng lập bởi kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên năm 2015, sau nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý từ các công ty khác nhau. Kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên cũng đã có một số giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế trong cả...
Công ty cổ phần kiến trúc APDI hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế:
– Thiết kế kiến trúc và nội thất
– Thiết kế quy hoạch và cảnh quan
Được sáng lập bởi kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên năm 2015, sau nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý từ các công ty khác nhau. Kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên cũng đã có một số giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế trong cả lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch.
Website

APDI ARCHITECTS

Năm thành lập: 2015

Nhân viên: .

Add: Hà Nội

Liên hệ: Admin

0988 502 015

APDI ARCHITECTS_Kiến Trúc

APDI ARCHITECTS

Liên hệ: Admin

0988 502 015

Công ty cổ phần kiến trúc APDI hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế: – Thiết kế kiến trúc và nội thất – Thiết kế quy hoạch và cảnh quan Được sáng lập bởi kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên năm 2015, sau nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý từ các công ty khác nhau. Kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên cũng đã có một số giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế trong cả...
Công ty cổ phần kiến trúc APDI hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế:
– Thiết kế kiến trúc và nội thất
– Thiết kế quy hoạch và cảnh quan
Được sáng lập bởi kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên năm 2015, sau nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý từ các công ty khác nhau. Kiến trúc sư Nhâm Chí Kiên cũng đã có một số giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế trong cả lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch.
Website

APDI ARCHITECTS

Năm thành lập: 2015

Nhân viên: .

Add: Hà Nội

Liên hệ: Admin

0988 502 015