Quy Định Bảo Mật

Dữ liệu của Quý Khách Hàng sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Đức. Các site của chúng tôi chứa những liên kết tới những website khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Công ty cổ phần Koipa Việt Nam là công ty sở hữu và điều hành website Vibuma. Những website mà Quý Khách Hàng kết nối từ Vibuma (website của các Nhà Cung Cấp, các thương hiệu) không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này được áp dụng chỉ cho những thông tin mà chúng tôi thu thập và đăng trên website Vibuma, không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập theo cách khác.

Người sử dụng bao gồm những người đăng ký thành viên tại Vibuma (Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối độc quyền, đại lý ủy quyền, văn phòng đại diện) cung cấp thông tin cho Vibuma, gọi tắt là Nhà Cung Cấp.

Bất cứ ai khác truy cập vào Vibuma này để sử dụng website hoặc tìm kiếm các tài nguyên trên Vibuma; có thể được xưng hô là Người Dùng Tìm Kiếm.

Quý Khách Hàng là từ dùng gọi chung cho Nhà Cung Cấp và Người Dùng Tìm Kiếm

Chính sách bảo mật này cho quý khách biết:

 1. Thu thập thông tin cá nhân/ doanh nghiệp của Quý Khách Hàng
 2. Thông tin của Quý Khách Hàng sẽ được sử dụng như thế nào
 3. Mục đích thu thập thông tin cá nhân/ doanh nghiệp
 4. Quý Khách (Nhà Cung Cấp) có thể truy cập, cập nhật và xóa thông tin của quý khách như thế nào
 5. Lưu trữ thông tin cá nhân/ doanh nghiệp
 6. Nghĩa vụ của Quý Khách Hàng đối với thông tin cá nhân/ doanh nghiệp của mình
 7. Cookies là gì và cách sử dụng
 8. Các trang liên kết
 9. Vibuma bảo vệ dữ liệu, thông tin của Quý Khách Hàng như thế nào

Khi quý khách là các Nhà Cung Cấp đăng ký đồng ý sử dụng Vibuma, chúng tôi có thể thu thập nhiều dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp của quý khách, cũng như các dữ liệu cá nhân liên quan. Những dữ liệu này được cung cấp bởi chính quý khách khi quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu của quý khách có liên quan đến việc sử dụng Vibuma, được chính quý khách tạo ra có thể được thu thập một cách tự động.

Bất cứ thông tin cá nhân nào do Vibuma yêu cầu được đánh dấu * (bắt buộc), quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ để Vibuma có thể xử lý thông tin. Nếu quý khách không đồng ý cung cấp những thông tin căn bản được yêu cầu này, Vibuma sẽ không thể cung cấp tiếp những dịch vụ liên quan; đồng thời việc đăng kí sử dụng Vibuma sẽ bị từ chối.

Thông tin cá nhân/ doanh nghiệp mà Vibuma có thể thu thập từ quý khách bao gồm tất cả thông tin về công ty, trụ sở chính, số điện thoại, email, những dòng sản phẩm mà thương hiệu của quý khách cung cấp đính kèm hình ảnh sản phẩm. Đồng thời kèm theo như các thông tin liên lạc với người quản lý thương hiệu/ doanh nghiệp…

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân/ doanh nghiệp của mình cho Vibuma, các Nhà Cung Cấp đã đồng ý để Vibuma toàn quyền sử dụng và đăng thông tin của mình lên website Vibuma. Tất cả thông tin đều nhằm mục đích điều hành và cải thiện website Vibuma, tăng cường tiện ích cho người sử dụng, giới thiệu các nhà cung cấp, cũng như các thương hiệu và dòng sản phẩm, cùng thông tin liên lạc có liên quan.

Ngoài ra, chúng tôi có một khu vực để Quý Khách Hàng có thể liên hệ với Vibuma. Mọi phản hồi Quý Khách Hàng gửi đến cho chúng tôi sẽ được Vibuma tiếp nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, những phản hồi mang tính chất đóng góp ý kiến cũng sẽ được chúng tôi lĩnh hội. Những câu chuyện thành công, ý kiến tích cực sẽ được sử dụng cho mục đích tiếp thị cho Vibuma.

Vibuma  thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng cho một số mục đích như sau:

 1. Xác định các thông tin về quý công ty, nhãn hiệu và các sản phẩm công ty cung cấp.
 2. Liên lạc với quý công ty về các vấn đề liên quan đến sản phẩm của Nhà Cung Cấp
 3. Liên lạc người phụ trách nhãn hiệu / sản phẩm mà Nhà Cung Cấp đã cung cấp thông tin,
 4. Cải thiện các cơ hội giới thiệu thông tin về sản phẩm/nhãn hiệu của Nhà Cung Cấp tới nhiều đối tượng hơn khi họ truy cập vào website Vibuma
 5. Giám sát và cải thiện website Vibuma
 6. Duy trì và phát triển dịch vụ Vibuma.com
 7. Điều hành và quản lý các dịch vụ Vibuma đã cung cấp cho Quý Khách Hàng
 8. Hỗ trợ Vibuma.com hiểu được cách các Nhà Cung Cấp nhập liệu thông tin của mình trên trang web Vibuma để từ đó Vibuma có thể điều chỉnh, cập nhật thêm những tính năng mới tiện lợi hơn, luôn sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu quý khách hàng.

 

Vibuma sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của cá nhân / doanh nghiệp của Nhà Cung Cấp trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Điều 3 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.
Vibuma có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của khách hàng. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ.
Đối với những Nhà Cung Cấp tạm khóa tài khoản của mình, Vibuma sẽ vẫn lưu giữ mọi thông tin liên quan đến công ty/ thương hiệu/ dòng sản phảm của quý khách trong vòng tối đa 12 tháng trên máy chủ kể từ ngày quý khách khóa tài khoản của mình trên Vibuma. Sau thời hạn 12 tháng này, tài khoản của quý khách sẽ vĩnh viễn được xóa trên hệ thống cũng như máy chủ của Vibuma.
Với những hành vi sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp trái phép vào Vibuma, cố tình làm hư hỏng, giả mạo, phát tán thông tin trái phép, thay đổi cấu trúc dữ liệu của Vibuma, hoặc vi phạm đến những điều mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm, Vibuma sẽ có toàn quyền sử dụng tất cả những thông tin cá nhân và doanh nghiệp mà Nhà Cung Cấp đã cung cấp để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nhà Cung Cấp có trách nhiệm cung cấp cho Vibuma các thông tin của cá nhân / doanh nghiệp, các sản phẩm và nhãn hiệu của quý khách một cách chính xác, tránh gây nhầm lẫn, đầy đủ và được cập nhật trong thời gian gần nhất tính đến thời điểm khởi tạo dữ liệu. Đồng thời, các Nhà Cung Cấp chịu trách nhiệm quản lý cũng như cập nhật thông tin này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ hoặc những thông tin đã lỗi thời, không còn chuẩn xác, bằng cách liên lạc với Vibuma.com tại trang thông tin của mình.
Trong trường hợp Nhà Cung Cấp có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho Vibuma mà không phải là thông tin của người đang thực hiện cung cấp thông tin (Ví dụ, người phụ trách thương hiệu). Trong trường hợp này, quý khách nên thông báo những người có liên quan về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho Vibuma, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ trong việc cung cấp thông tin này. 

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Vibuma có thể dùng các cookies để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về quý khách. Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của Quý Khách Hàng từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của Quý Khách Hàng. Một vài tính năng của Vibuma có thể đòi hỏi Quý Khách Hàng phải chấp nhận các cookies mới có thể sử dụng được.

Nhìn chung, chúng tôi dùng các cookies cho các mục đích sau đây:

 1. Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc tính từ lần cuối Quý Khách Hàng ghé thăm website Vibuma

(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của Nhà Cung Cấp để hạn chế không phải nhập lại mỗi khi quý khách ghé thăm website Vibuma.

(3) Cho phép Quý Khách Hàng “kiểm tra danh sách” những địa chỉ thương hiệu, nhãn hiệu mà quý khách muốn đánh dấu để giữ lại và xem lại sau này.

Website Vibuma cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website Vibuma của Quý Khách Hàng, chẳng hạn những khu vực Quý Khách Hàng thường xuyên ghé thăm hay những dịch vụ thường được truy nhập. Ngoài ra, Website Vibuma cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của Quý Khách Hàng. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục Quý Khách Hàng truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba về bất kỳ thông tin cá nhân/ doanh nghiệp nào của Quý Khách Hàng, cũng như các thông tin về việc sử dụng website Vibuma của Quý Khách Hàng (chẳng hạn các khu vực thương được ghé thăm, hay các dịch vụ thường truy cập), trừ 5 (năm) mục được liệt kê đến dưới đây:

1. Chúng tôi có thể để lộ thông tin của Quý Khách Hàng cho các nhóm thứ ba với sự đồng ý của chính Quý Khách Hàng. Ví dụ, nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên website Vibuma, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của Quý Khách Hàng cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường, khách hàng hoặc những người khác với mục đích gửi email cho Quý Khách Hàng hay liên lạc với Quý Khách Hàng với mục đích riêng.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin Quý Khách Hàng cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng khi cần thiết với mục đích thực hiện các chức năng của họ, nhưng tuyệt đối không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

(a) Tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp

(b) Bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty cổ phần Koipa Việt Nam, hoặc các công ty đối tác

(c) Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia

(d) Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Công ty cổ phần Koipa Việt Nam, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Công ty cổ phần Koipa Việt Nam trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Công ty cổ phần Koipa Việt Nam hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

5. Chúng tôi có thể dùng tên của Nhà Cung Cấp, hoặc logo của công ty quý khách, những thông tin khác có liên quan cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty cổ phần Koipa Việt Nam (hay website Vibuma). Ví dụ, các tên hoặc logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Vibuma hay các tài sản khác của Công ty cổ phần Koipa Việt Nam.

Ngoài người quản trị Vibuma hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của website Vibuma ra, Quý Khách Hàng là người duy nhất được quyền truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của quý khách được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyên các Nhà Cung Cấp không để lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của Nhà Cung Cấp qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, quý khách có thể đăng xuất ngay khi sử dụng xong website Vibuma. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của quý khách nếu quý khách sử dụng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi những nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào trên Internet có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối 100%. Do vậy, mặc dù nỗ lực hết sức trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng, Vibuma có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin mà quý khách chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và quý khách phải tự chịu rủi ro. Vì vậy ngay khi Vibuma nhận được thông tin quý khách gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo mật thông tin an toàn trên hệ thống của Vibuma.

 

Chào mừng đến với Vibuma!
Chúng tôi luôn trân trọng các ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của bạn để website ngày một hoàn thiện hơn.