ACT GLOBAL_Artificial Lawn

HOANG NGUYEN

Contact: Mr. Hoang

0934 866 088

Act Global artificial lawn is recommended by FIFA for national or international sport levels. Artificial lawn has many colors, high to customers choose. Products were tested certified by LABOSPORT (France) such as the bouncing, rolling resistance, the rolling of the ball, and the flatness of the surface courtyard.
Act Global artificial lawn is recommended by FIFA for national or international sport levels.
Artificial lawn has many colors, high to customers choose. Products were tested certified by LABOSPORT (France) such as the bouncing, rolling resistance, the rolling of the ball, and the flatness of the surface courtyard.
Website

HOANG NGUYEN

Distributor

Supply & Install

Add: Ho Chi Minh

Contact: Mr. Hoang

0934 866 088

TENCATE_Artificial Lawn

AIM Vietnam

Contact: Admin

0963 086 815

Với các cơ sở sản xuất ở Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương, TenCate Grass là nhà sản xuất sợi tổng hợp hàng đầu thế giới.
Với các cơ sở sản xuất ở Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương, TenCate Grass là nhà sản xuất sợi tổng hợp hàng đầu thế giới.
Website

AIM Vietnam

Distributor

Supply & Install

Add: Ho Chi Minh

Contact: Admin

0963 086 815

Thảm cỏ nhân tạo_Artificial Lawn

vanthanh30

Contact: Ms. Vân Thanh

0907 002 985

Thảm cỏ nhựa trải sàn, thảm cỏ nhân tạo sân vườn ngoài trời
Thảm cỏ nhựa trải sàn, thảm cỏ nhân tạo sân vườn ngoài trời

vanthanh30

Distributor

Supply & Install

Add: Can Tho

Contact: Ms. Vân Thanh

0907 002 985