CS-INSTRUMENTS_Tools

Vietnam FIL

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268

CS-INSTRUMENTS LÀ CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC ĐO, GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, NĂNG LƯỢNG KHÍ NÉN NHỜ CÁC MÁY ĐO LƯU LƯỢNG, ĐO ĐIỂM SƯƠNG DEWPOINT, ĐO HƠI DẦU, ĐẾM HẠT BỤI, ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐO ÁP SUẤT KHÍ NÉN
CS-INSTRUMENTS LÀ CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC ĐO, GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, NĂNG LƯỢNG KHÍ NÉN NHỜ CÁC MÁY ĐO LƯU LƯỢNG, ĐO ĐIỂM SƯƠNG DEWPOINT, ĐO HƠI DẦU, ĐẾM HẠT BỤI, ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐO ÁP SUẤT KHÍ NÉN
Website

Vietnam FIL

Distributor

Supply & Install

Add: Ha Noi

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268

OKTALITE_Interior Lighting

Vietnam FIL

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268

Oktalite, a member of the Trilux Group, is your partner for the development and implementation of tailor-made concepts and LED systems for modern stores, shops and showrooms.
Oktalite, a member of the Trilux Group, is your partner for the development and implementation of tailor-made concepts and LED systems for modern stores, shops and showrooms.
Website

Vietnam FIL

Distributor

Supply & Install

Add: Ha Noi

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268

TUNGSRAM_Interior Lighting

Vietnam FIL

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268

TUNGSRAM với kinh nghiệm hơn 120 năm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị chiếu sáng. Cung cấp giải pháp chiếu sáng cho công nghiệp, văn phòng, building...
TUNGSRAM với kinh nghiệm hơn 120 năm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị chiếu sáng. Cung cấp giải pháp chiếu sáng cho công nghiệp, văn phòng, building...
Website

Vietnam FIL

Distributor

Supply & Install

Add: Ha Noi

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268

DONALDSON_Pumps And Filters

Vietnam FIL

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268

RA ĐỜI TỪ NĂM 1915, DONALDSON LIÊN TỤC CẢI TIẾN, ĐI ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LỌC
RA ĐỜI TỪ NĂM 1915, DONALDSON LIÊN TỤC CẢI TIẾN, ĐI ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LỌC
Website

Vietnam FIL

Distributor

Supply & Install

Add: Ha Noi

Contact: Nguyễn Minh Dũng

0911144268