TTID_Interior

TTID

Contact: Admin

(028) 6297 0267

Công ty CP thiết kế và xây dựng TTID được biết đến với tên TTID, thành lập năm 2015. Mặc dù mới thành lập hơn 1 năm nhưng TTID đang từng bước phát triển trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nội thất.
Công ty CP thiết kế và xây dựng TTID được biết đến với tên TTID, thành lập năm 2015. Mặc dù mới thành lập hơn 1 năm nhưng TTID đang từng bước phát triển trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nội thất.
Website

TTID

Established Year: 2015

Staff: .

Add: Ho Chi Minh

Contact: Admin

(028) 6297 0267