PS LUBE_Loading

PS-LUBE

Contact: Mr.Lực

0931235283

PS LUBE HYDRAULIC AW68 là dòng sản phẩm dầu thủy lực bôi trơn cao cấp của công ty PS LUBE. Sản phẩm được sản xuất bởi dầu gốc nhập khẩu Hàn Quốc và phụ gia Mỹ. Phù hợp với máy móc ngành ép nhựa, ngành thép, ngành gỗ....
PS LUBE HYDRAULIC AW68 là dòng sản phẩm dầu thủy lực bôi trơn cao cấp của công ty PS LUBE. Sản phẩm được sản xuất bởi dầu gốc nhập khẩu Hàn Quốc và phụ gia Mỹ. Phù hợp với máy móc ngành ép nhựa, ngành thép, ngành gỗ....
Website

PS-LUBE

Manufacturer

Only Supply

Add: Binh Duong

Contact: Mr.Lực

0931235283