TOA ELECTRONICS_PA Systems

TOA ELECTRONICS

Contact: Mr. Khai

0936 423 535

Được thành lập vào năm 1934 tại thành phố Kobe của Nhật Bản, Cung cấp các giải pháp về Hệ Thống Âm Thanh Thông Báo và InterCom thuộc TOP 1 tại Việt Nam.
Được thành lập vào năm 1934 tại thành phố Kobe của Nhật Bản, Cung cấp các giải pháp về Hệ Thống Âm Thanh Thông Báo và InterCom thuộc TOP 1 tại Việt Nam.
Website

TOA ELECTRONICS

Manufacturer

Supply & Install

Add: Ho Chi Minh

Contact: Mr. Khai

0936 423 535

AQUATHERM RED PIPE - HỆ THỐNG ỐNG PHUN NƯỚC_PA Systems

LOTUS GREENTECH

Contact: Ms. Kate Vương Nữ

0903368677

FIRE PROTECTION Aquatherm red pipe is a plastic sprinkler piping system that holds approval certificates from all the major certification societies.
FIRE PROTECTION
Aquatherm red pipe is a plastic sprinkler piping system that holds approval certificates from all the major certification societies.

LOTUS GREENTECH

Distributor

Only Supply

Add: Ho Chi Minh

Contact: Ms. Kate Vương Nữ

0903368677