Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Điện thoại: +84.8.38290135
Fax: +84.8.38251518
Website: dienquang.com
Trụ sở chính
125 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐIỆN QUANG_ĐÈN NHÀ Ở

Điện Quang cung cấp ra thị trường các sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện các loại theo định hướng “An toàn – Tiết kiệm – Thân thiện...
Điện Quang cung cấp ra thị trường các sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện các loại theo định hướng “An toàn – Tiết kiệm – Thân thiện môi trường”

CSI26 50 00
  • CoO: VN
  • BO: VN
  • Ce: ISO
  • Thời gian chờ:

ĐIỆN QUANG

Nhà sản xuất

Chỉ cung cấp

HQ: Hồ Chí Minh

Quản lý: Nguyễn Đình Thịnh

938 01 07 76