Kỉ nguyên mới cho ngành xây dựng

Qua rồi thời kì con người phải sử dụng tay chân cho những công việc nặng nhọc ; ngày nay với sự hỗ trợ của hệ thống tự động và robot , mọi người vẫn có thể ngồi trong văn phòng để hoàn thành tất cả .Và điều đó cũng không ngoại lệ với ngành xây dựng -một trong những ngành luôn luôn cần nguồn lao động.

(Nguồn : Internet)

Một trong những nhà tiên phong cho việc ứng dụng công nghệ vào xây dựng là: Công ty FBR Ltd ( Fastbrick Robotics Limited ) với sản phẩm tiêu biểu là Hadrian X – máy tự động lát gạch đầu tiên trên thế giới .(link video :https://www.youtube.com/watch?v=ino8oz189fw&feature=youtu.be )

(nguồn: FBR.com.au)

Nhờ vào những nỗ lực nhằm cải thiện , cùng suy nghĩ táo bạo mà  FBR Ltd đã đạt được những thành công đáng nể trong ngành công nghệ xây dựng như :

  • Giải thưởng Incite (Hỗ trợ Đổi mới CNTT tại Tây Úc ) năm 2016 -hạng mục công nghệ đột phá nhất

(nguồn: inciteawards.org.au)

  • Nhà sáng tạo của năm  2016 – người chiến thắng chung cuộc 

(nguồn: newindustries.wa.gov.au)

  • Giải thường quốc gia iAwards năm 2017 -hạng mục :Cảm hứng của năm

( nguồn : iawards.awardsplatform.com)

 

  • Giải thường phát triển đô thị năm 2018 - hạng mục: Đổi mới xây dựng

(nguồn: theurbandeveloper.com)

  • Giải thưởng Edison năm 2019 -hạng mục : robot

(Nguồn: edisonawards.com)

Với những thành công đạt được, FBR Ltd đã đặt nền móng , cho sự phát triển ngành xây dựng theo hướng hoàn toàn mới cho tương lai

 

 

bài viết khác: